Žádost o nabídku

Brusné materiály

Obraz Part Number Výrobci Popis Cena Pohled
61500160314 Image 61500160314 3M SURFACE BELT 2X30" A MED $18.55 RFQ
61500167350 Image 61500167350 3M SURFACE LS BELT 3/4X98-1/2"A MED $19.75 RFQ
61500166105 3M GEN PURPOSE WHEEL 12X5X3" 6S SFN $616.50 RFQ
61500297520 3M SURFACE CONDITION DISC TSM .8" $1.74 RFQ
61500165164 3M EXL DEBURRING WHEEL 8" 9S FIN $1,433.25 RFQ
61500084217 Image 61500084217 3M SURFACE LS BELT 1X91" A VFN $23.47 RFQ
61500160942 Image 61500160942 3M SURFACE DISC 14"XNH A MED $19.79 RFQ
61500125036 3M CPM WHEEL 12X2X5" 9A CRS $358.33 RFQ
61500154432 Image 61500154432 3M CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 7S $6.92 RFQ
61500296118 Image 61500296118 3M DURABLE FLEX BELT 3X24" A CRS $24.96 RFQ
61500122223 Image 61500122223 3M CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 7S $44.88 RFQ
61500062056 Image 61500062056 3M EXL UNITIZED WHEEL 3" 6A MED $8.61 RFQ
61500122504 Image 61500122504 3M EXL UNITIZED WHEEL 3" 2S FIN $15.73 RFQ
61500002870 Image 61500002870 3M CUT&POLISH UNITIZED WHEEL 7A CRS $5.49 RFQ
61500290236 3M EX3 DEBURRING WHEEL 8" 9S FIN $1,470.10 RFQ
61500192341 3M SURFACE BELT 12X15-7/8" A MED $0.00 RFQ
61500161239 3M SURFACE LS BELT A MED $40.40 RFQ
61500052370 Image 61500052370 3M SURFACE CONDITION DISC TP 3" $2.29 RFQ
61500077104 Image 61500077104 3M SURFACE LS BELT 5X132" A MED $128.67 RFQ
82114 3M ROLOC DISC $1.03 RFQ
11425 3M ROLOC DISC $0.54 RFQ
61500175023 Image 61500175023 3M FINISHING WHEEL 6" 5A CRS $95.15 RFQ
61500121134 Image 61500121134 3M SURFACE DISC 8"XNH A CRS $8.65 RFQ
61500290434 3M SST DEBURRING WHEEL 6" 8S FIN $1,036.58 RFQ
61500099322 Image 61500099322 3M EXL UNITIZED WHEEL TR 3" 8A CRS $10.23 RFQ
61500083052 3M EXL UNITIZED WHEEL 8" 2S FIN $114.43 RFQ
61500084688 Image 61500084688 3M SURFACE LS BELT 37X60" S SFN $493.11 RFQ
61500000734 3M GEN PURPOSE WHEEL 6X1X1" 6S SFN $79.56 RFQ
61500187788 Image 61500187788 3M BRISTLE BRUSH 6" 6 MICRON W/ADPT $58.82 RFQ
61500027596 Image 61500027596 3M LIGHT DEBURRING WHEEL 12" 8S FIN $329.62 RFQ
61500109782 Image 61500109782 3M MULTI-FINISHING WHEEL 8" 2S MED $68.88 RFQ
61500155876 3M HI STRNGTH DISC 14X1-1/8" A MED $18.14 RFQ
45101 3M ROLOC DISC $13.59 RFQ
61500067857 Image 61500067857 3M SURFACE BELT 1X72" A MED $18.39 RFQ
61500084399 Image 61500084399 3M SURFACE LS BELT 3X118" A CRS $73.79 RFQ
61500160702 Image 61500160702 3M SURFACE BELT 2X17-3/4" A CRS $15.36 RFQ
61500134640 Image 61500134640 3M LIGHT COATING REMOVAL DISC 7" $17.54 RFQ
61500187903 Image 61500187903 3M RADIAL BRISTLE DISC 3X3/8" 360 $8.14 RFQ
61500065992 Image 61500065992 3M MULTI-FINISHING WHEEL 6" 2S FIN $142.13 RFQ
84998 3M ROLOC DISC PAD $19.34 RFQ
61500175999 Image 61500175999 3M RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE $2.37 RFQ
61500077161 Image 61500077161 3M FINISHING FLAP BRUSH 7S SFN $140.22 RFQ
61500072832 Image 61500072832 3M SURFACE BELT 3X132" A VFN $63.36 RFQ
DP-UR-3"X1/4"-NH 6C MED+ 3M SCOTCH-BRITE ROLOC DEBURR AND FI $10.31 RFQ
61500119864 Image 61500119864 3M CLEAN&FINISH ROLL 10"X30' A MED $236.16 RFQ
61500155132 Image 61500155132 3M EXL UNITIZED WHEEL 5" 2S FIN $17.76 RFQ
61500290285 Image 61500290285 3M CUT & POLISH WHEEL 6" 7A MED $1,861.88 RFQ
61500068525 Image 61500068525 3M LIGHT DEBURRING WHEEL 14" 6S FIN $639.95 RFQ
61500031515 Image 61500031515 3M CUT&POLISH UNITIZED WHEEL 7S MED $10.02 RFQ
61500126935 Image 61500126935 3M EXL DEBURRING WHEEL 12" 8S MED $133.04 RFQ